Zajímavosti o Itálii a Italech:

Do Itálie si určitě vezměte GPS navigaci a před odjezdem z ČR si ji aktualizujte. Je to velmi důležité!

Další tip se ukáže za: 8 sekund

Vše o Itálii

Italština

Italština - pády, pádové otázky, pádové vztahy (1. pád, 2. pád, 3. pád, 4. pád, 5. pád, 6. pád, 7. pád)

Stránka uvádí předložky a spojky používané v pádech a rovněž zmiňuje slovosled věty. 

1. pád - Italská podstatná jména stojí před slovesem - Maria canta.

2. pád - Italská spojení většinou s předložkou di

3. pád - italské spojení s předložkou (předmět nepřímý s předložkou) -Teléfono a Maria

4. pád - předmět přímý bez předložky. Stojí většinou za slovesem - Cerco Maria.

5. pád - italská podstatná jména oddělená čárkou, v řeči intotancí je bez členu. Dove vai, Maria?

6. pád - italské spojení čaasto s předložkou DI nebo SU. Parlo di Maria. Il libro su Praga.

7. pád - italské spojení často s předložkou con - Parlo con Maria. 

 

Základní větná konstrukce v Italštině:

Podmět + přísudek + předmět přímý

La ragazza da un libro a Carlo.