Zajímavosti o Itálii a Italech:

Italové jsou daleko otevřenější, přátelštější a usměvavější než my Češi.

Další tip se ukáže za: 8 sekund

Vše o Itálii

Italské zdravotnictví, akutní ošetření, zdravotní pojištění

Spoluúčast při ošetření pacienta v italských zdravotnických zařízeních

Ve všech zdravotnických zařízeních v Itálii je ovšem nutno zaplatit spoluúčast jako místní pojištěnci, která je na naše poměry velmi vysoká. Zdravotní péči je možné čerpat jen v zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, zdravotní péče čerpaná v privátních zdravotnických zařízeních nebude ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazena (v turistických oblastech je většina zdravotních zařízení soukromá).