Zajímavosti o Itálii a Italech:

Oblečení v Itálii je docela drahé. Ve vietnamských obchodech lze koupit docela kvalitní a hezké oblečení za výrazně nižší ceny než je v běžných obchodech.

Další tip se ukáže za: 8 sekund

Vše o Itálii

Italština

Italština - číslovky základní

1 uno, una /úno, úna/
2 due
3 tre
4 quattro /kua'tro/
5 cinque /činkue/
6 sei /sej/
7 sette
8 otto
9 nove /nóve/
10 dieci /djéči/
11 undici /undyči/
12 dodici /dódyči/
13 tredici /trédyči/
14 quattordici /kua'tordyči/
15 quindici /kuindyči/
16 sedici /sédyči/
17 diciassette /dyčasse'te/
18 diciotto /dyčo'to/
19 diciannove /dyčannóve/
20 venti /venty/
21 ventuno
22 ventidue
23 ventitre
24 ventiquattro
25 venticinque
26 ventisei
27 ventisette
28 ventotto
29 ventinove
30 trenta
31 trentuno
32 trentadue
33 trentatre
38 trentotto
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta
100 cento /čento/