Zajímavosti o Itálii a Italech:

Pokud jezídte v autě na LPG (plyn), nemějte zbytečně plnou nádrž benzínu (zvyšujete spotřebu auta hmotností vozidla).

Další tip se ukáže za: 8 sekund

Vše o Itálii

Další plánovaný pobyt autora webu: region Apuglia (Apulie) celý duben 2022 - informace zde

Italské zdravotnictví, akutní ošetření, zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění Čechů v Itálii - je automatické

Občané zemí Evropské unie mají bezprostřední lékařskou péči zdarma, neboť tyto státy uzavřely s Itálií dohodu o vzájemné lékařské pomoci. I přesto je však pro občany teské republiky lepší mít uzavřené ještě pojištění léčebných výloh v zahraničí, jehož výše a rozsah plnění se liší dle nabídek jednotlivých pojišťoven. Pro cestu do Itálie není nutné žádné očkování, přičemž pobyt v Itálii nepředstavuje ze zdravotního pohledu a v porovnání s jinými zeměmi Evropy žádné riziko. Častěji než obvykle zde turistům hrozí v letních měsících pouze úžeh, popřípadě klasická nevolnost z jídla (zejména pozor na mořské plody). Voda v Itálii je pitná bez rizika, ovšem je třeba si všímat případných nápisů "aqua non potabile" označujících vodu, která rozhodně není pitná. 

V případě, že se při pobytu chcete spoléhat jen na veřejné zdravotní pojištění, musíte počítat s několika zásadními riziky: 

Zdravotní péči můžete čerpat pouze ve státních zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů, jinak  hudete muset zaplatit celou péči sami. Pokud vás ovšem převezou do daného zařízeni v bezvědomí, těžko někomu vysvětlíte, že potřebujete klasické veřejné zdravotnické zařízení.