Zajímavosti o Itálii a Italech:

Italština je složitý jazyk a i samotní Italové říkají, že italsky umí jakš-takš, ale ne na 100%.

Další tip se ukáže za: 8 sekund

Vše o Itálii

Italština

Italština - číslovky řadové (první, druhý, třetí, stý, tisící, miliontý)

první - il primo
druhý - il secondo
třetí - il terzo
čtvrtý - il quarto
pátý - il quinto
šestý - il sesto
sedmý - il settimo
osmý - l´ottavo
devátý - il nono
desátý - il décimo
jedenáctý - l´undicésimo
dvanáctý - il dodicésimo
třináctý - il tredicésimo
čtrnáctý - il quattordicésimo
patnáctý - il quindicésimo
šesnáctý - il sedicésimo
sedmnáctý - il diciasettésimo
dvacátý - il ventésimo
dvacátýprvní - il dentunésimo
dvacátýdruhý - il ventiduésimo
dvacátýtřetí - il ventitreésimo
dvacátýšestý - il ventiseiésimo
třicátý - il trentésimo
čtyřicátý - il quarantésimo
stý - il centésimo
tisící - il milesimo
dvoutisící - il duemilésimo
miliontý - il milionésimo

Při tvorbě řadových číslovek dáváme vždy pozor na rod a číslo. Číslovky se zároveň vždy pojí s určitým členem. Například: i primi amori - první lásky nebo la decima musa - desátá múza. U jmen panovníků a papežů se řádová číslovka píše až za jméno. Píše se jako římská číslice bez tečky.

Zdroj: http://italstinaonline.cz/cislovky-v-italstine/cislovky-radove-v-italstine